Tập huấn Thực Hành Nông Nghiệp Tốt An Toàn Sạch Sẽ Lao Động Và Sơ Cấp Cứu

Nhằm nâng cao năng lực cho bà con nông dân tham gia dự án phát triển cà phê bền vững do công ty TNHH Louis Dreyfus Commudities VN tài trợ.

Từ ngày 16/9 đến 06/10/2011 Trung tâm Phát triển Cộng Đồng CDC tiến hành tập huấn các nội dung về thực hành nông nghiệp tốt và an toàn vệ sinh lao động và các sơ cấp cứu cho hơn 8000 nông dân trên địa bàn các Tỉnh Gia Lai, DakLak, DakNong và Lâm Đồng.
Nội dung khóa tập huấn bao gồm các chuyên đề chính như sau:
1. Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý
1. Dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng
2. Sự chuyển dịch phân bón trong đất
3. Các triệu chứng thiếu dinh dưỡng đối với cây cà phê & cách xử lý
4. Phân bón và cách sử dụng.
2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cà phê
5. Nguyên lý chung, mục tiêu của phòng trừ sâu bệnh hại
6. Các biện pháp Phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp
7. Các loại sâu, bệnh hại chính trên cây cà phê
8. Các yêu cầu khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
3. An toàn lao động trong nông nghiệp và sơ cấp cứu.
9. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất nông nghiệp
10. Các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động
11. Các biện pháp sơ cấp cứu.
Thông qua đợt tập huấn bà con nông dân đã nắm vững các chuyên đề và có thể vận dụng các kiến thức bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại vào quá trình trồng và chăm sóc cà phê trên chính mảnh vườn của họ. Đặc biệt đây là lần đầu tiên người nông dân được đào tạo về an toàn vệ sinh lao động và sơ cấp cứu giúp cho người dân phòng tránh tai các loại nạn trong nông nghiệp và biết cách sơ cấp cứu ban đầu nếu có tai nạn xảy ra.

Các tin liên quan

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT