Hội Nghị Tổng Kết Dự Án Cạnh Tranh Nông Nghiệp

Sáng 30/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP). Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đảo bà con nông dân và các doanh nghiệp tham gia.


Toàn cảnh hội nghị
 

Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam với tổng số vốn ban đầu là 75 triệu USD, trong đó vốn vay là 59,8 triệu USD; thời gian thực hiện Dự án là 5 năm, từ 2009 đến 2013 với phạm vi hoạt động tại 8 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.
 


Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc CDC phát biểu tại Hội nghị 
 

Tại Đắk Lắk, Ban quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 3251/QĐ/UBND ngày 1/12/2008 của UBND tỉnh với tổng số 12 thành viên và tuyển chọn 4 tư vấn hợp phần: hợp phần A Tăng cường công nghệ nông nghiệp, với số vốn 1,95 triệu USD; hợp phần B Hỗ trợ liên minh sản xuất, số vốn 2,91 triệu USD; hợp phần C Cơ sở hạ tầng thiết yếu, số vốn 2,98 triệu USD; hợp phần D Quản lý dự án, số vốn 0,242 triệu USD.
Tại Đắk Lắk sau 5 năm thực hiện các Dự án cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể từng hợp phần như sau: Hợp phần A, tổng số 16 gói công nghệ nông nghiệp được chuyển giao và 1 gói thành công đã được triển khai nhân rộng mô hình. Thông qua chuyển giao các gói công nghệ đã đào tạo cho 9.971 nông dân triển khai công nghệ mới. Những mục tiêu cơ bản của chủ đề công nghiệp đều đã đạt được, đã có 25% nông dân tham gia áp dụng phương pháp canh tác mới, năng suất nông sản tăng từ 10 -16%; giá trị sản lượng tăng trên 15%. Hợp phần B, có 2.592 hộ nông dân tham gia, tổ chức 65 Tổ hợp tác và đã liên kết với 13 doanh nghiệp để hình thành 13 Liên minh sản xuất. Nhờ mối liên hệ này mà chất lượng nông sản của nông dân đã được cải thiện rõ rệt, các doanh nghiệp đã bao tiêu sản phẩm và trả giá cao hơn so với sản phẩm của nông dân khác trung bình là 7%. Doanh thu của tổ chức nông dân tăng lên 15% và quy mô sản xuất được mở rộng. Hợp phần C, Dự án đã xây dựng và nâng cấp được 20 công trình hạ tầng nông thôn, mang lại lợi ích cho trên 1.500 nông hộ, giúp thời gian vận chuyển nông sản giảm trên 45%, thất thoát sau thu hoạch giảm 35% và chi phí vận chuyển giảm 25% so với trước.
Thông qua 4 hợp phần trên, Dự án đã mang lại lợi ích cho trên 13.500 nông hộ toàn tỉnh, trong đó có khoảng 2.700 nông hộ được tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập hơn nhờ cải thiện điều kiện sản xuất, tăng khả năng tiếp cận thị trường.
Bên cạnh những mặt đạt được thì việc thực hiện Dự án còn gặp khó khăn như: các doanh nghiệp còn hạn chế về năng lực quản lý trong thực hiện Dự án, điều này tác động đáng kể đến quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ của các doanh nghiệp cho tổ chức nông dân.
Thông qua hội nghị Ban quản lý Dự án cũng đã có một số đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh Đắk Lắk như: Dự án ACP cần được nhân rộng các mô hình trong hệ thống khuyến nông của nhà nước; có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp và tổ chức nông dân hình thành liên minh sản xuất bền vững; cần có cơ chế hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình của Dự án…
CDC
 

Các tin liên quan

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT