Ông Bạch Thanh Tuấn, Giám Đốc CDC Trở Thành Ủy Viên Ban Chấp Hành Vicofa

Sau bao cố gắng không ngừng trên hành trình phát triển cộng đồng và trên con đường bước tiếp đến những thành công mới, ngày 11/04/2014 tại Đại hội tổng kết nhiệm kỳ khóa VII (2010-2013) và bàn phương hướng nhiệm kỳ khóa VIII (2014-2017), ông Bạch Thanh Tuấn, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) đã chính thức được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Hiệp Hội Cà Phê – Ca Cao Việt Nam (VICOFA).

Đại hội diễn ra tại khách sạn Hoa Mai, số 75 đường Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) ra đời do sáng kiến của các hội viên sáng lập họp ngày 04/01/1990 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị cử Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội được hội viên thông qua ở mỗi kỳ Đại hội và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. Sự kiện Ông Bạch Thanh Tuấn, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) chính thức trở thành Ủy viên Ban chấp hành Hiệp Hội Cà Phê – Ca Cao Việt Nam (VICOFA) là một vinh dự lớn cho CDC và là minh chứng cho sự phát triển, khẳng định uy tín của CDC trong hiện tại và tương lai. CDC sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam bước để bước tới những công mới và hướng tới sự thịnh vượng cho cộng đồng.

CDC

Các tin liên quan

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT