Kết hợp tưới nước với bón phân được không

Gửi bởi Nguyễn Thị Nga - Thứ tư, 15 Tháng 5 2013.

Câu hỏi :-

Tôi xin hỏi tưới nước cà phê đợt nào bỏ phân vào đợt đó luôn có được hay không?
Câu trả lời:

Không nên tưới đợt nào bỏ phân đợt đó mà chỉ bón phân vào đợt tưới thứ hai vì: Đợt tưới thứ nhất đất đang thiếu nước nếu bón vào đợt này thì phân sẽ dễ bị bay hơi, cây dễ bị sốc.


Related questions

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT