Other plants

Biểu hiện của cây thiếu dinh dưỡng

Gửi bởi Phạm Thị Nam - Thứ ba, 09 Tháng 4 2013.

Khi ủ phân chuồng có nên bổ sung các loại men vi sinh không?

Gửi bởi Phan Văn Diên - Thứ hai, 13 Tháng 5 2013.

Bón phân gà cho cây cà phê

Gửi bởi Trương Minh Lực - Thứ hai, 13 Tháng 5 2013.

Cách ủ phân chuồng hiệu quả

Gửi bởi Nguyễn Văn Kim - Thứ hai, 13 Tháng 5 2013.

Chế phẩm sinh học dùng để ủ phân cà phê

Gửi bởi Trịnh Xuân Đức - Thứ hai, 13 Tháng 5 2013.

Bón vôi cho cà phê

Gửi bởi Trần Quang Hòa - Thứ tư, 15 Tháng 5 2013.

Nên kết hợp tưới nước với bón phân hóa học hay phân vi sinh

Gửi bởi Phạm Doãn Vỹ - Thứ tư, 15 Tháng 5 2013.

Bón phân cho cà phê trồng trên đất màu

Gửi bởi Lương Thị Niên - Thứ tư, 15 Tháng 5 2013.

Kết hợp tưới nước với bón phân được không

Gửi bởi Nguyễn Thị Nga - Thứ tư, 15 Tháng 5 2013.

Vào mùa khô nên bón loại phân gì

Gửi bởi Phan Thị Hạnh - Thứ tư, 15 Tháng 5 2013.

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT