Ưu, nhược điểm của mô hình trồng xen cà phê với tiêu

Gửi bởi Nguyễn Duy Hợp - Thứ bảy, 15 Tháng 6 2013.

Câu hỏi :-

Xin hỏi mô hình trồng xen tiêu và cà phê có ưu, nhược diểm gì? Cây lạc dại trồng trong vườn cà phê có những lợi ích và tác hại gì?
Câu trả lời:

* Mô hình trồng xen tiêu cà phê có ưu và nhược điểm như sau:
+ Ưu điểm:
- Đa dạng hóa cây trồng, tăng thu nhập.
- Có tác dụng che bóng và chắn gió giúp vườn cây phát triển bền vững, năng suất ổn định: nếu trồng tiêu trên trụ sống (cây muồng đen) với khoảng cách 2 hàng cà phê xen 1 hàng tiêu hoặc trồng tiêu cho leo bám trên cây muồng đen xung quanh vườn cà phê. 
+ Nhược điểm: cây cà phê và cây hồ tiêu đều là ký chủ chung của một số loại sâu bệnh hại nên khi sâu bệnh phát sinh dễ lây lan từ cây cà phê sang tiêu và ngược lại, ví dụ: tuyến trùng, rệp sáp hại rễ...

Hình ảnh một số mô hình cà phê trồng xen tiêu (Nguồn: Internet)

* Cây lạc dại trồng trong vườn cà phê có những lợi ích và tác hại như sau: 

+ Lợi ích: che phủ đất, hạn chế cỏ dại, cung cấp đạm hữu cơ cho cây cà phê (khi lạc dại tốt cắt và ép xanh sẽ cung cấp phân hữu cơ cho cây cà phê).
+ Tác hại: tốn công làm cỏ dại mọc chen trong lạc dại trong thời gian đầu khi cỏ dại chưa che phủ kín mặt đất.


Related questions

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT