Cacao

Cải tạo vườn cà phê trên 25 - 30 năm

Gửi bởi Lê Ngọc Đức - Thứ hai, 22 Tháng 7 2013.

Cắt cành vào thời điểm nào?

Gửi bởi Khương Thị Tú - Thứ hai, 22 Tháng 4 2013.

Biện pháp làm tăng số lượng mầm hoa

Gửi bởi Thái Minh Sơn - Thứ hai, 03 Tháng 6 2013.

Biện pháp tác động cho cà phê ra hoa sớm hoặc muộn hơn

Gửi bởi Phan Thị Huyền - Thứ hai, 03 Tháng 6 2013.

Cà phê mùa nắng bị cháy lá, mùa mưa không bị

Gửi bởi Lê Thị Ly Ly - Thứ hai, 03 Tháng 6 2013.

Biện pháp giúp cà phê chín đồng loạt

Gửi bởi Lê Ngọc Bé - Thứ hai, 03 Tháng 6 2013.

Cà phê sau thu hoạch thường bị suy kiệt và chết

Gửi bởi Quách Đức - Thứ hai, 03 Tháng 6 2013.

Trồng cây che bóng, chắn gió cho cà phê bằng sầu riêng

Gửi bởi Tô Thị Thủy - Thứ hai, 17 Tháng 6 2013.

Ưu, nhược điểm của mô hình trồng xen cà phê với tiêu

Gửi bởi Nguyễn Duy Hợp - Thứ bảy, 15 Tháng 6 2013.

Trồng xen tiêu, bơ thay thế dần cà phê

Gửi bởi Đặng Thị Hồng - Thứ hai, 17 Tháng 6 2013.

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT