Cải tạo vườn cà phê trên 25 - 30 năm

Gửi bởi Lê Ngọc Đức - Thứ hai, 22 Tháng 7 2013.

Câu hỏi :-

Cho tôi hỏi muốn cải tạo vườn cà phê già trên 25 - 30 năm thì làm cách nào cho có kết quả nhanh và hiệu quả nhất?
Câu trả lời:

- Đối với vườn cà phê trên 25-30 năm nếu vườn cây ít trái nhưng cây vẫn xanh, không bị tuyến trùng và bộ rễ tốt thì anh có thể áp dụng biện pháp ghép cải tạo để vườn cây có kết quả nhanh và hiệu quả.

Hình ảnh ghép cải tạo vườn cà phê già cỗi (Nguồn: Internet)

- Nếu vườn cây phát triển rất kém, bộ rễ bị hư nhiều thì ta nên áp dụng biện pháp tái canh theo Quyết định số 273 /QĐ-TT-CCN của Cục Trồng trọt (Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn) ban hành ngày 03/07/2013 về Quy trình tái canh cà phê vối.

Hình ảnh vườn cà phê tái canh (Nguồn: Internet)


Related questions

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT