Trồng cây che bóng, chắn gió cho cà phê bằng sầu riêng

Gửi bởi Tô Thị Thủy - Thứ hai, 17 Tháng 6 2013.

Câu hỏi :-

Tôi xin hỏi trồng hàng chắn gió bóng mát cho cây cà phê bằng cây sầu riêng có được không? Nếu được thì việc chăm sóc cây sầu riêng có ảnh hưởng đến cây cà phê không?
Câu trả lời:

Có thể trồng cây sầu riêng làm cây chắn gió và che bóng cho cà phê. Việc chăm sóc cây sầu riêng không ảnh hưởng đến cây cà phê. Thực tế có rất nhiều mô hình trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê rất có hiệu quả như ở Hòa thuận, Buôn Ma Thuột, Phước An,  Đăk Mil...


Related questions

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT