Nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh rụng quả

Gửi bởi Thạch Thị Mai - Thứ tư, 22 Tháng 5 2013.

Câu hỏi :-

Trong vườn cà phê của tôi một số cây có triệu chứng ra hoa đậu trái vẫn bình thường nhưng khi quả lớn dần thì bắt đầu rụng. Xin hỏi nguyên nhân của hiện tượng trên và biện pháp phòng trừ?
Câu trả lời:

1. Để biết được nguyên nhân rụng quả cần kiểm tra triệu chứng của quả rụng:
- Nếu quả rụng không có vết bệnh thì do nguyên nhân sinh lý: Quả nhiều và cây không hấp thụ đủ dinh dưỡng để nuôi quả.
- Nếu quả rụng có vết bệnh ở các vị trí khác nhau trên quả: đầu núm quả, giữa quả hay ở cuống quả. Vết bệnh màu nâu đen và hơi lõm vào bên trong hoặc có bột màu trắng ở nơi cuống quả. Nguyên nhân của hiện tượng rụng quả này là do nấm Colletotrichum spp gây ra.

Triệu chứng bệnh rụng quả do nấm Colletotrichum gây ra (Nguồn: Internet)

2. Biện pháp phòng trừ:

* Đối với rụng quả do sinh lý: Bón phân đầy đủ và cân đối dựa vào phân tích chẩn đoán dinh dưỡng trong đất và năng suất vườn cây để hạn chế tình trạng cây bị kiệt sức do ra quả quá nhiều.
* Đối với rụng quả do nấm bệnh:
- Tạo hình để vườn cây thông thoáng. Thu gom các quả bị rụng dưới đất và tiêu hủy để loại bỏ nguồn bệnh.
- Biện pháp sinh học: Sử dụng Trichoderma spp + K-Humate + Fulvate + Chitosan + Vitamin B1 (Fulhumaxin 6.15 SC).
- Biện pháp hóa học: Chỉ phun thuốc các cây bị bệnh. Phun thuốc 2 - 3 lần, khoảng cách giữa các lần phun tùy áp lực của bệnh và theo hướng dẫn của từng loại thuốc. 
- Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Propineb (Antracol 70 WP) 0,2 %; Tebuconazone + Trifloxystrobin (Nativo 750 WG) 0,05 %;  Carbendazim (Carbenzim 500 FL, Carbenda supper 50 SC, Nicaben 50SC); Copper Hydroxide (Champion 77 WP) 0,2 %;  Citrus oil (Map Green 6 AS) kết hợp với Difenoconazole + Propiconazole (Map super 300 EC), mỗi loại 5 ml pha chung trong bình 10 lít.


Related questions

Make questions


(*) Required!

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT