Video

Kỹ thuật trồng Ca Cao theo tiêu chuẩn UTZ

Kỹ thuật trồng Ca Cao theo tiêu chuẩn UTZ

 • 29/12/2014
 • 1

Kỹ thuật canh tác cây Ca Cao

Kỹ thuật trồng cây Hồ Tiêu

Kỹ thuật trồng cây Hồ Tiêu

 • 30/11/2014
 • 1

Hồ tiêu được trồng trên nhiều loại trụ khác nhau như trụ gỗ, trụ gạch, trụ bê tông và các loại cây trụ sống.

Trồng Hoa Thiên Lý

Trồng Hoa Thiên Lý

 • 30/11/2014
 • 1

CDC

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 3

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 3

 • 30/11/2014
 • 1

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 3

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 2

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 2

 • 29/11/2014
 • 1

https://www.youtube.com/watch?v=-ST8R1Fb39Q

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 1

Video Kỹ Thuật Canh Tác Ca Cao Theo Hướng Bền Vững 1

 • 29/11/2014
 • 1

https://www.youtube.com/watch?v=UQV82ROYlg0

 Kỹ Thuật Trồng Nấm

Kỹ Thuật Trồng Nấm

 • 29/11/2014
 • 1

https://www.youtube.com/watch?v=h5XKOYLB8Z0

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT