Organic agriculture

Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở malaysia

Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở malaysia

 • 16/11/2014
 • 1

Sản xuất hữu cơ ở nông trại của Malaysia được tiến hành trong vườn có mái che, lợp bằng nhựa trong suốt cho ánh sáng xuyên qua.

Những lợi ích và khó khăn trong sản xuất hữu cơ tại Việt Nam

Những lợi ích và khó khăn trong sản xuất hữu cơ tại Việt Nam

 • 15/11/2014
 • 1

Thế giới hiện nay đã có 32,7 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì tại Việt Nam ta có 14 ngàn ha chỉ bằng 0,1% diện tích sản xuất nông nghiệp của cả nước. theo một số CEO hàng đầu thế giới đã đánh giá Việt Nam là quốc gia tiềm năng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ

 • 15/11/2014
 • 1

Những hậu quả của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp đã lộ rõ nhiều bất cập như: đất đai bạc màu, sâu bệnh càng tiến hóa để thích ứng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Cho nên, thời gian gần đây cả thế giới đều hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này được nhà nước rất chú trọng và khuyến khích.

Phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

 • 15/11/2014
 • 1

Hơn 100 đại biểu là những thành viên đầu tiên của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tham dự Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội, tổ chức sáng 22/5, tại Hà Nội.

Phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

 • 13/11/2014
 • 1

Hơn 100 đại biểu là những thành viên đầu tiên của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tham dự Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội, tổ chức sáng 22/5, tại Hà Nội.

Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở malaysia

Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở malaysia

 • 13/11/2014
 • 1

Sản xuất hữu cơ ở nông trại của Malaysia được tiến hành trong vườn có mái che, lợp bằng nhựa trong suốt cho ánh sáng xuyên qua.

Nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ

 • 13/11/2014
 • 1

Những hậu quả của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp đã lộ rõ nhiều bất cập như: đất đai bạc màu, sâu bệnh càng tiến hóa để thích ứng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Cho nên, thời gian gần đây cả thế giới đều hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này được nhà nước rất chú trọng và khuyến khích.

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT