Green Growth

“Tăng trưởng xanh” – Câu trả lời cho tương lai

“Tăng trưởng xanh” – Câu trả lời cho tương lai

  • 13/11/2014
  • 1

1. Tăng trưởng xanh là gì? Hiện nay mọi người nói nhiều về nền kinh tế xanh, về tăng trưởng xanh. Tuy nhiên để có những luận bàn sâu hơn về những vấn đề này thì thiết nghĩ ta nên có những định nghĩa chính xác về nó.

Xu hướng tăng trưởng xanh thế giới  và một số kinh nghiệm

Xu hướng tăng trưởng xanh thế giới và một số kinh nghiệm

  • 13/11/2014
  • 1

Thực tế cho thấy tăng trưởng xanh đã được xác định là trọng tâm trong chính sách phát triển quốc gia của nhiều nước trên thế giới trong nỗ lực đạt được sự phát triển bền vững. Trong xu hướng đó, Việt Nam cũng đang xây dựng một chiến lược về phát triển xanh. Nhiều nền kinh tế trên thế giới tiến hành “xanh” hóa Nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản ở châu Á, Đức, Anh, Pháp, Hà Lan...

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT