Farmer get rich

Chuyện làm giàu của những nhà nông trẻ
Anh Nguyễn Văn Công, Phó bí thư Chi đoàn ấp 6, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) là tấm gương điển hình trong phong trào vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Từ những năm đầu phải đi làm thuê, làm mướn, đến nay, anh đã có thu nhập ổn định gần 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động.


Anh Nguyễn Văn Công bên vườm ươm cây lồng mứt

 
Năm 1998, anh Công từ tỉnh Trà Vinh lên Bình Phước lập nghiệp. Qua rất nhiều công việc như làm cỏ mì, hái tiêu, chẻ điều, phụ hồ, mượn đất trồng cây ngắn ngày... dành dụm anh đã có tiền mua đất sản xuất và chọn điều làm cây chủ lực phát triển kinh tế. Hiện anh đã phát triển vườn điều lên 4 ha. Vụ điều vừa qua, gia đình anh thu được 10 tấn, sau khi trừ chi phí lời hơn 100 triệu đồng.

Anh Công còn thu mua các mặt hàng nông sản, đồng thời hỗ trợ giá cho người trồng. Khi kinh tế ổn định, anh tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ ĐVTN về cây - con giống và vốn để phát triển sản xuất.

Năm 2008, anh Công “bén duyên” với công tác đoàn. Anh vận động thanh niên tham gia các hoạt động đoàn của xã và đoạt nhiều giải thưởng. Từ sự khơi gợi của anh, ĐVTN Chi đoàn ấp 6 đã đứng ra làm đường nông thôn, thành lập tổ đổi công giúp nhau làm kinh tế, duy trì nguồn quỹ để tổ chức nhiều sân chơi cho lớp trẻ.
Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Related news

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT