Climate change

The Greenhouse Gas Emission in Coffee Production And Reduction Measures

The Greenhouse Gas Emission in Coffee Production And Reduction Measures

 • 18/11/2014
 • 1

The reduction of greenhouse gas emissions (GHG) from agricultural activities have an important role in the agricultural sector to help improving the ability to adapt to climate change impacts as well as improving productivity and reliability in sustainable agricultural production. This lesson focuses on the analysis of GHG emissions and recommends mitigation measures in the main stages of the coffee supply chain. ...

Impact of Climate Change to coffee production

Impact of Climate Change to coffee production

 • 17/11/2014
 • 1

The impacts of climate change on coffee production is not easy to recognize on the scope of each and every farm garden, so coffee farmers are not willing to consider the use of prevention measures .That the climate change is happening for long process and its impact is very slow, but if you do not recognize the risks that may occur with coffee production under climate change impacts, it is hard can make the measures effective prevention tool. ...

 Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long

 • 16/11/2014
 • 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan, của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam trong thời gian qua; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam nói chung và cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long

 • 13/11/2014
 • 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan, của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam trong thời gian qua; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam nói chung và cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Đăk Lăk – Sản xuất cà phê ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăk Lăk – Sản xuất cà phê ứng phó với biến đổi khí hậu

 • 13/11/2014
 • 1

Những năm gần đây, sản xuất càphê ở Đắk Lắk gặp khá nhiều bất lợi do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra, làm giảm năng suất, chất lượng. Năm 2012, Dự án sản xuất càphê thích ứng với BĐKH được triển khai, giúp nhiều hộ tiếp cận phương thức canh tác mới, góp phần phát triển ngành càphê bền vững.

COP 19 đặt nền móng cho Hiệp định về biến đổi khí hậu

COP 19 đặt nền móng cho Hiệp định về biến đổi khí hậu

 • 12/11/2014
 • 1

Những thỏa thuận vào phút chót của Hội nghị được coi là viên gạch đầu tiên cho Hiệp ước toàn cầu mới về biến đổi khí hậu vào năm 2015.

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT SUPPORT